Mijn winkelwagen

Je hebt niets in je winkelwagen.

privacy statement

Dit is de website van 4TheCompagnie BV
Ons bedrijfsadres is Aalsmeerderweg 253P, 1432CN, Aalsmeer
Ons postadres is Aalsmeerderweg 253P, 1432CN, Aalsmeer
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 53830296
Ons BTW.-nummer is NL851035206B.01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
- alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

U heeft natuurlijk het recht heeft op inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen 
- per email: info@fietskledingvoordeel.nl
- per telefoon: 020-7895358
- per brief: Aalsmeerderweg 253P, 1432CN, Aalsmeer

Over communicatie per e-mail: 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief:
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon:
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf op het hierboven vermelde adres. 

Nieuwsbrief